FREE SHIPPING ON ALL ORDERS*

Seven Samurai 11x17 Movie Poster (1954)

$9.98

Quantity

Product Details

CAST: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Kuninori Kodo, Isao (Ko) Kimura, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Kato, Bokuzen Hidari, Kamatari (Keita) Fujiwara, Yoshio Kosugi, Yoshio Tsuchiya, Jun Tatara, Sojin, Kichijiro Ueda, Jun Tazaki, Keiji Sakakida, Keiko Tsushima, Gen Shimizu; DIRECTED BY: Akira Kurosawa; PRODUCER: Kingsley International, Toho Films Shojiro Motoki;

Features:

  • 11" x 17"
  • Packaged with care - ships in sturdy reinforced packing material
  • Made in the USA

SHIPS IN 1-3 DAYS

View More